Oznámení o konání voleb do školské rady

Autor: Ivana HynkováPublikováno: 30. října 2014Zobrazeno: 12444×Zařazení článku: aktuality, rada

Na základě § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a volebního řádu schváleného Radou Pardubického kraje usnesením č. R/318/05 ze dne 23. 6. 2005 vyhlašuje ředitelka školy volby do školské rady, která na základě rozhodnutí zřizovatele bude mít tři členy.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

• zákonní zástupci žáka školy mohou navrhnout kandidáta, a to jakéhokoliv zákonného zástupce žáka školy nebo zletilého žáka školy

• kandidáti do školské rady podávají přihlášku ke kandidatuře do 31. 10. 2014 v kanceláři školy, přihlášky budou přijímány do 14.00 hodin tohoto dne

• kandidátka bude zveřejněna od 3. 11. 2014 do 12. 11. 2014 ve vestibulu školy a na webových stránkách školy (www.glit.cz)

• volba kandidátů zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky se uskuteční 12. 11. 2014 v označené volební místnosti školy od 15.00 do 16.00 hodin. Ve volební místnosti se každý volič prokáže průkazem totožnosti, poté obdrží volební lístky a dle zákona zvolí kandidáta do školské rady

• volba kandidátů pedagogickými pracovníky se uskuteční 11. 11. 2014 ve sborovně školy od 13.30 do 14.15 hod.

• volby se uskuteční tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva

 

V Litomyšli dne 25. 9. 2014

Mgr. Ivana Hynková, ředitelka školy

Dokumenty ke stažení

Typ Soubor Název / komentář Velikost Přidáno
pdf slozeni-volebni-komise.pdf Složení volební komise 2014 181 kB 30. 10. 2014 i

Vložil: Ivana Hynková

Staženo: 571×

pdf prihlaska.pdf Přihláška kandidáta zákonných zástupců 196 kB 30. 10. 2014 i

Vložil: Ivana Hynková

Staženo: 574×

 
 
 
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství Projekty EU Microsoft Partneři ve vzdělávání Vzdělávací centrum Evropské vzdělávací centrum Jazyková škola Cambridge zkouškové centrum