Aktuality

Sdělení

Sdělení

Podle školského zákona mohou být přijati žáci z devátých tříd ke studiu na gymnáziu a doplnit třídu (kvintu) víceletého gymnázia.

Jelikož na gymnázium je od tercie vyučován druhý cizí jazyk, (německý jazyka nebo francouzský jazyk) budou muset žáci, kteří se budou hlásit do kvinty, složit v průběhu měsíce záři rozdílovou zkoušku ze zvoleného jazyka.

Přednáška na téma Fyzika a zeměpis

Přednáška na téma Fyzika a zeměpis

Dne 17. dubna 2008 se v aule Gymnázia Aloise Jiráska uskutečnila přednáška prof. RNDr. Ivo Volfa, CSc. na téma Fyzika a zeměpis aneb Co se zeměpisec učí zpaměti, to si fyzik vypočítá. Zajímavým způsobem studentům přiblížil úzkou souvislost mezi těmito předměty. Prof. RNDr. Ivo Volf, CSc. je vedoucí katedry fyziky a informatiky na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové.

Program e-Twinning

Program e-Twinning

Kvinta našeho gymnázia spolupracuje v rámci programu e-Twinning se studenty z Lycée Francois Premier ve Fontainebleau ve Francii. Cílem společného projektu, nazvaného „Litomyšl a Fontainebleau – dva zámky ze seznamu památek UNESCO“, je rozvoj jazykových kompetencí, informační gramotnosti a v neposlední řadě i navázání přátelských vztahů mezi oběma školami.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky

Výsledky přijímacích zkoušek jsou již k dispozici. Soubory ke stažení jsou přílohou této zprávy.

Přednáška o frankofonii

Přednáška o frankofonii

Ve čtvrtek 27. března navštívila naše gymnázium paní Corinne Veizy z Alliance Francaise z Pardubic. Pro studenty francouzštiny třetího ročníku, septimy a hlavně pro maturanty připravila zajímavou přednášku o frankofonii. Zároveň studenty seznámila s činností Alliance Francaise de Pardubice a pozvala nás na návštěvu do Pardubic, kde bychom se zúčastnili připraveného programu.

Písemné maturitní zkoušky

Písemné maturitní zkoušky

Ve středu 9. dubna 2008 se na našem gymnáziu konaly písemné maturitní zkoušky. Studenti 4. ročníku a oktávy se sešli (v plném počtu) v 7, 45 hodin dostatečně vyzbrojeni dobrou náladou, velkou zásobou invence a tvořivosti, Pravidly českého pravopisu a výživnou svačinou.

V 8 hodin paní ředitelka rozlepila obálku se čtyřmi tématy a studenti začali psát. Písemná část maturity proběhla v klidné a pohodové atmosféře a odpoledne si všichni oddechli, že mají za sebou alespoň první část své zkoušky dospělosti.

Studenti na Druhé ekotúře

Studenti na Druhé ekotúře

V úterý 8. dubna 2008 se skupina 16-ti studentů vypravila na „Druhou ekotúru“. Podobně jako loni zamířili na pomezí Svitavska a Českotřebovska a zaměřili se na poznávání nejrůznějšíxh organismů, zejména rostlin a ptáků, poznávání rozmanitých biotopů, z nichž některé jsou již chráněny jako přírodní rezervace, ale pomohli také vyčistit navštívené lokality od odpadků. Podrobnější zprávu z ekotúry si můžete stáhnout v příloze, zprávu a fotografie potom na stránkách Ekoškoly.

Třídní schůzky

Třídní schůzky

Třídní schůzky s informacemi o prospěchu a chování za III. čtvrtletí školního roku 2007/2008 se konají ve čtvrtek 17.4.2008 od 16.00 hodin v kmenových třídách.

Oznámení

Oznámení

Přijímací zkoušky na Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli se budou konat dne 21. 4. 2008 v 8.00 hodin.

Zákonným zástupcům žáků, kteří nebudou vykonávat přijímací zkoušky, protože splnili podmínky pro přijetí ke studiu bez přijímacích zkoušek, bude v ředitelně školy předáno proti podpisu rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Setkání s prožívanou poezií

Setkání s prožívanou poezií

V úterý 25. března 2008 navštívil naše gymnázium Mirek Kovářík, obdivovatel básnické tvorby Václava Hraběte, neúnavný propagátor poezie, básník a recitátor. Ve dvou pořadech představil našim studentům poezii českých a amerických básníků.

 
 
 
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství Projekty EU Microsoft Partneři ve vzdělávání Vzdělávací centrum Evropské vzdělávací centrum Jazyková škola Cambridge zkouškové centrum